کف سابی

/برچسب: کف سابی

کف سابی

کف سابی برای همه ی انواع سنگ قابل انجام است.

علت های متفاوتی وجود دارد تا یک سنگ نیاز به کفسابی داشته باشد

از جمله موارد مهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.

پستی و بلند بودن سنگ

کفسابی باعث می شود که این پستی و بلندی لبه های سنگ از بین برود و سنگ یک دست شود.

کثیف بودن سنگ

کفسابی با عث می شود که کثیفی های سنگ که در نتیجه عوامل مختلف ایجاد شده است را تمیز کرد و به حالت اولیه باز گرداند.

بتون کاری سنگ

پس از چند مرحله ابتدایی کفسابی سنگ را بتونه کاری می کنیم که این امر فرو رفتگی ها و درز های سنگ را می گیرد.

هزینه کفسابی

هزینه کفسابی بسیار ناچیز می باشد و برای اطلاع از آنها می توانید با ما تماس بگیرید و قیمت کفسابی را بدانید.

کفسابی آنا

کفسابی آنا با خدمات بی نظیر خود در زمینه کفسابی و همچنین نماشویی خدمات رسانی می کند.